kulturalis

Könyvtárunkba beiratkozni két helyen lehet. A 14 éven aluli olvasók beiratkozása a Gyermekkönyvtárban, a 14 éven felülieké a kölcsönző pultnál történik. Beiratkozni a szükséges iratok bemutatásával, a belépési nyilatkozat kitöltésével, valamint a beiratkozási díj befizetésével lehet. Olvasóink a következő kedvezményeket vehetik igénybe: 50 %-os kedvezmény jár az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli tanulóknak, főiskolai hallgatóknak, a nyugdíjasoknak, pedagógusoknak és munkanélkülieknek. A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek a 16 éven aluliak, a 70 éven felüliek, valamint más könyvtárak és muzeális intézmények, levéltárak dolgozói.
A beiratkozáshoz a következő személyes okmányok szükségesek:
 • személyi igazolvány, esetleg útlevél vagy jogosítvány,
 • lakcímet igazoló hatósági kártya,
 • kedvezményre jogosító okmány (pl. diákigazolvány).
A 18 éven aluliak kezessel (jótállóval) iratkozhatnak be. Kezes csak a beiratkozó törvényes képviselője (szülő, nagyszülő, gondviselő) lehet. A beiratkozáshoz a jótálló írásbeli nyilatkozata szükséges.
Az olvasójegyen található az olvasói vonalkód, valamint feltüntetjük az olvasó nevét, olvasójegyének számát, és érvényességének idejét. Az olvasójegy másik oldalán, közérdekű információkat talál a könyvtár nyitva tartására és elérhetőségére vonatkozóan. Kölcsönzéskor az olvasójegy használata szükséges!
Az olvasójegy elvesztését a visszaélések elkerülése érdekében be kell jelenteni a könyvtárban. Az olvasójegy pótlására 300 Ft kifizetése után van lehetőség.
Kölcsönözni érvényes olvasójeggyel lehet. A könyvtárból kölcsönözhetőek mindazok a dokumentumok, amelyek nincsenek helyben használathoz kötve.
A könyvtárból egyszerre összesen 10 dokumentumot lehet kölcsönözni.
Ezek lehetnek:
 • könyv, hangoskönyv: kölcsönzési határidő 3 hét
 • olyóirat-1 hétre
 • DVD, VIDEO- film (egy alkalommal max. 3 db)- 1 hétre
 • CD-1 hétre.
A kölcsönzési határidő meghosszabbítása kérhető, a határidő lejárta előtt. A határidőt egyszer lehet meghosszabbítani. Ezt lehet kérni telefonon, e-mailben, honlapunkon a hosszabbítás menüpontban vagy személyesen a könyvtárban.
Ha a keresett könyvből nincs kölcsönözhető példány a könyvtárban, akkor a műre előjegyzés kérhető. Az előjegyzés kérhető telefonon, e-mailben, honlapunkon az előjegyzés menüpontban vagy személyesen a könyvtárban. A beérkezett könyvről munkatársaink értesítést küldenek. Az értesítés történhet postai úton is, de ekkor meg kell téríteni a mindenkori postaköltséget. Az előjegyzett mű az értesítést követő 8 munkanapon belül vehető át.
Az elveszített vagy megrongálódott dokumentumot kártéríteni kell a könyvtár felé. A kártérítés összegét - vagyis a dokumentum aktuális beszerzési értékét - a könyvtáros állapítja meg. Az egyszer már megtérített dokumentum árát a dokumentum előkerülése esetén a könyvtár nem téríti vissza.
Ha könyvtárunkban nem található meg a keresett mű, akkor könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk azt olvasóink számára. Ennek díja 500 Ft. A küldő könyvtár szabja meg a kért dokumentum kölcsönzési határidejét, a kölcsönzés módját, (kölcsönzés, ill. helyben olvasás) és az esetleges fénymásolat térítési díját.
A látogatójegy használatára a könyvtár statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége miatt van szükség. Ezért szükséges minden egyes könyvtárhasználatkor annak kitöltése.
Könyvtárainkban a számítógépeket, internetet kizárólag beiratkozott olvasóink, illetve napijegyet váltó látogatóink használhatják. Regisztrált olvasóinknak is rendelkezésére állnak természetesen az elektronikus könyvtári katalógus-számítógépek (OPAC).
Könyvtárainkban saját technikai eszközt, laptopot az eOlvasóteremben használhat. Kérjük, forduljon a könyvtároshoz!
Regisztrált olvasóink helyben olvashatják könyveinket, folyóiratainkat. Használhatják elektronikus könyvtári katalógus-számítógépeinket (OPAC). Igénybe vehetik fizetős szolgáltatásainkat (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, iratfűzés, laminálás, faxolás).
A 300 Ft-os napijegy megváltásával lehetőség nyílik több dokumentum helyben használatára: könyvek, folyóiratok helyben olvasására; CD, hangoskönyv meghallgatása; DVD és videofilm megnézésére; CD-ROM-ok és egyéb adatbázisok, valamint Internet használatára. Igénybe vehetik fizetős szolgáltatásainkat.

Könyvtárunk Gyűjtőköri Szabályzatának megfelelően fogad be ajándék könyveket a következő típusú művekből:

 • 2000. év után kiadott klasszikus szépirodalom
 • 2-3 évnél nem régebbi szórakoztató irodalom, sikerkönyvek
 • kortárs írók, költők művei
 • régióról szóló könyvek, helytörténeti jelentőségű munkák. (Bővebben...)
faec
 
youtube logo
 
insta
 
tujv UJ logo central feher