Küldetésnyilatkozatunk

 

A tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtár, mint települési feladatokat ellátó nyilvános könyvtár küldetése, hogy az állampolgárok számára magas színvonalon biztosítson szabad, korlátozások nélküli hozzáférést az információkhoz és tudásanyaghoz, valamint korszerű gyűjteményszervezéssel, naprakész szaktudással, a használói igényeket kielégítő szolgáltatásokkal innovatív módon elősegítse az olvasáskultúra fejlődését, a kulturális értékek megismerését, az életminőség javulását, közösségek kialakulását.

Küldetésének megvalósítása érdekében:

 • állományát folyamatosan fejleszti és sokoldalúan feltárja;
 • a könyvtárhasználók igényeire rugalmasan reagáló szolgáltatásokat kínál könyvtári épülettől és nyitvatartási időtől függetlenül is;
 • támogatja a formális és az informális ismeretszerzést minden korosztály számára az egész életen át tartó tanulás jegyében;
 • korszerű technológiai felszereltségen és szaktudáson alapuló információszolgáltatást és tudásközvetítést valósít meg;
 • kutatja és bemutatja a település kulturális értékeit, történetét;
 • digitális tartalomépítéssel kiemelten támogatja a tanítás-tanulás folyamatát;
 • szolgáltatásaival és programjaival elősegíti a gyermekek és a fiatalok olvasóvá nevelését, az olvasáskultúra fejlesztését, a szabadidő minőségi és kreatív eltöltését, és kisközösségek kialakulását;
 • innovatív megoldásokat alkalmaz a különböző használói rétegek számára nyújtott szolgáltatásokban;
 • felelős magatartást tanúsít a fenntartható fejlődés terén, példát mutat a környezet védelme, az esélyegyenlőség, az etikus magatartás területén;
 • rendszeresen méri és értékeli partnerei igényeit és elégedettségét;
 • együttműködik más könyvtárakkal, helyi szervezetekkel, és ösztönzi a közös projektek megvalósítását;
 • a fenntartó által rendelkezésre bocsátott erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodik, saját erőforrásait optimálisan kihasználja.

Tiszaújváros - Érezd magad otthon logó

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Cím: 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 37. 
Telefon: 49/548-430
 

Minősitett konyvtar cim

Minősített könyvtár cím

(C) 2023 | TISZAÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR | Készítette: TPMH